​

VAAK GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN (FAQ)

​

Is de Redwell infraroodstraling wel effectief?

​

Bij de conventionele verwarmingsapparaten wordt de omgevingslucht opgewarmd en wordt er stof en luchttocht gevormd, terwijl een infraroodverwarming alle omgevingsobjecten die warmte kunnen absorberen, opwarmt. De muren en/of wanden slaan de warmte langer op dan lucht en geven die dan langzaam weer af aan de op te warmen ruimte. Vorming van vocht (schimmel) aan de muren wordt hierdoor vermeden terwijl ook het wervelen van bacteriën en huismijt voorkomen wordt.

​

​

Is de Redwell infraroodstraling wel gezond?

​

De Redwell infraroodverwarmingen stralen IR-C-lange golven uit, hetgeen een positieve uitwerking heeft op het immuunsysteem van de mens. De stralingswarmte van de zon is onontbeerlijk voor ons bestaan en het is precies deze stralingswarmte die wij ontvangen van de Redwell verwarmingspanelen. Alle Redwell verwarmingspanelen hebben o.a. het TÜV- certificaat, hebben weinig elektrosmog, en voldoen aan de meest strenge ecologische eisen kwestie materiaalkeuze opgelegd door het GSF.

​

​

Kan men zich verbranden aan het oppervlakte?

​

Neen. Redwell infraroodverwarming voldoet aan alle eisen die wereldwijd zijn opgelegd en is in alle opzichten absoluut veilig. Zowel aan het glas- en email oppervlakte kan men zich absoluut niet verbranden Dit heeft te maken met de soortelijke warmtegeleiding van deze oppervlakten ondanks de temperatuur van ca. 95°C. Denk maar aan een sauna. Ook hier wordt de warmte zeer langzaam afgegeven waardoor verbranden onmogelijk is.

​

​

Spaart men werkelijk zoveel energie met de Redwell infraroodverwarming?

​

Jarenlange Redwell referenties en talrijke onafhankelijke studies bevestigen het steeds keer op keer. Doordat droge wanden de warmte beter opnemen en dan ook weer beter en langer afgeven, behoudt men met dezelfde vermogensinput langer de gewenste ruimtetemperatuur. Een droge trui warmt toch ook beter dan een natte. Belangrijk is de juiste montageplaats en een sturing via de juiste thermostaat. Graag adviseren wij u hierover.

​

​

Elektriciteit voor verwarmingsdoeleinden? Heeft dit nog toekomst?

​

De ontwikkeling van elektriciteit als vrije energiebron is niet meer te stoppen en wij zullen het nog deze eeuw meemaken dat er voldoende elektriciteit overal en voor iedereen ter beschikking is. De opwekking van elektriciteit door fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkolen) zal ook spoedig stoppen en zal overgenomen worden door groene energievormen zoals zon, wind en water. Vooral zonne-energie zal de grootste energiebron worden. Vrij en kosteloos zullen ontelbare fotovoltaïsche installaties de zonne-energie omzetten in elektriciteit. Deze op zijn beurt zal gebruikt worden voor de aandrijving van alle moderne verwarmingssystemen zoals warmtepompen maar zeker ook voor het verwarmingssysteem van de toekomst : de infraroodverwarming!

REDWELL, DE COMPLEETSTE INFRAROODVERWARMING

Copyright © 2018 Elektro Van de Sande